درباره ما

معرفی اعضای هیئت مدیره

– عضو هیئت مدیره قاف – مدیر بخش کارگاه‌های دانش‌افزایی قاف – مسئول علمی و محتوایی رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق – عضو گروه آموزشی تکاپو – مسئول گروه...

- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره قاف - مسئول پویش پایه هشتم و عضو هسته مرکزی پویش - عضو تیم برنامه‌ریزی و اجرای تکاپو - عضو تیم...

– عضو هیئت مدیره – مسئول تکاپو (طراح و مجری کارگاه‌ها و کارسوق‌های آموزشی و دوره‌های پژوهشی) – عضو تیم برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های دانش‌افزایی فارغ‌التحصیل راهنمایی...

– عضو هیئت مدیره قاف – مدیر گروه پویش و عضو هسته مرکزی پویش – عضو تیم برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های دانش‌افزایی – عضو تیم برنامه‌ریزی و...

– عضو هیئت مدیره قاف – عضو تیم برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های دانش‌افزایی – عضو تیم برنامه‌ریزی و اجرای تکاپو – مسئول بخش آموزش ریاضی فارغ‌التحصیل راهنمایی و...