فرصت اشتباه

آقا و خانم! به بچه فرصت اظهار نظر بدهید. بگذارید یک حرف پرت بزند. بگذارید یک استدلال غلط بکند. یک نتیجه غلط هم بگیرد. و حتی تا آنجا که خسارت شکننده ندارد، دنبال این نتیجه غلط برود و خودش یک تجربه به دست بیاورد. تجربه‌های تلخی که این بچه‌ها خودشان با اعمال حق اختیار به دست می‌آورند، از یک کتاب نصیحت سعدی و فردوسی و لقمان بالاتر است.

خود قرآن می‌گوید: من کتاب نصحیت و هدایت هستم؛ اما برای چه کسانی؟ برای انسان انتخاب‌گر. تو با این کار، زمینه‌ی نقش قرآن را از بین می‌بری. زمینه‌ی نقش حدیث را از بین می‌بری. بگذاریم بچه‌ها تجربه تلخ داشته باشند. در مدرسه هم همین‌طور.

بچه‌های قالبی پژمرده‌ی در خود فرورفته‌ی فاقد قدرت انتخاب آزاد برای آینده نسازیم؛ که این هم خیانت به حال است و هم خیانت به آینده و هم به جای ایفای مسئولیت، فرار از مسئولیت است.

(نقش آزادی در تربیت کودکان، شهید آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی)

مطالب مشابه