سکوت معلم

سکوت زبان مخصوص به خودش را دارد. مکث کوتاه قبل از بیان مطلبی مهم روش مؤثری برای جلب توجه دیگران است. مکث ناگهانی در وسط جمله توجه را جلب می‌کند. مکث سه‌ثانیه‌ای جلب توجه می‌کند. مکث ۲۰ثانیه‌ای می‌تواند برای مخاطبین شما زجرآور باشد. سعی کنید این پاراگراف را با صدای بلند بخوانید. هر دفعه که به کلمه «مکث» می‌رسید، مکث کنید.

معلمان مبتدی از مکث‌ها و سکوت‌ها می‌ترسند و تلاش می‌کنند زمان را با پرسش‌های اضافی یا اظهارات بیشتر پر کنند. معلم باتجربه همیشه پس از آنکه سؤالی را می‌پرسد مکث می‌کند، و اگر فکر کند که دانش‌آموز می‌تواند پاسخش را توسعه بدهد، پس از تمام شدن صحبت او باز هم مکث می‌کند. معمولاً این مکث دانش‌آموز را تشویق می‌کند تا بیشتر بگوید. همین تدبیر به وسیله مصاحبه‌گران رادیو و تلویزیون نیز به کار گرفته می‌شود.

(برگرفته از کتاب «تدریس خرد»، نوشته جورج براون، ترجمه دکتر علی رؤوف)

مطالب مشابه