مدل آشیانه‌ی یادگیری

شکل ۹-۱ یک آشیانه‌ی یادگیری کارگاه‌محور را نشان می‌دهد. این الگو ناشی از مدل “طرح انگشت و کف دست” و صورت کمال‌یافته‌ی آن است، به گونه‌ای که دانش‌آموزان در فضای آن (آرایش انگشتی یا هر گروه‌بندی مستقل دیگر) کاملاً احساس تعلق می‌کنند. برای رسیدن به چنین احساسی، آشیانه یادگیری باید قدری کاملتر شود. برای مثال می‌تواند دارای اتاق علوم و نیز دفتر کار معلم، البته با دیوارهای شفاف برای دیدن همه فضاهای بیرونی باشد. همچنین باید دارای دستشویی‌های بهداشتی و آزمایشگاه علوم و نیز فضای تجمع چندمنظوره مرکزی باشد، تا برای کارهای علمی، مطالعات انفرادی، آموزش از راه دور، کار دسته‌جمعی، کارهای مبتنی بر فناوری و… مورد استفاده قرار گیرد.

شکل ۱۳-۱ آرایش ساده‌تری از یک آشیانه یادگیری را نشان می‌دهد که در آن کارگاه‌های آموزشی در اطراف گروه کوچکی از اتاق‌ها و یک کافه چیده شده‌اند؛ که اگر از کافه نیز برای آموزش کار پروژه‌ای استفاده نماییم، کارکرد این فضا می‌تواند دو برابر شود. با این همه حتی بدون دو برابر کردن کارکرد کافه، با یک طراحی ساده در این فضای مشترک، این امکان وجود دارد که از آن یک آشیانه‌ی یادگیری با کارکرد مؤثر به وجود آوریم.

این الگوی خاص می‌تواند به این شکل طراحی شود که هر آشیانه‌ی یادگیری، پیوند ویژه‌ی مستقیم خود را با فضای بیرونی‌اش نشان دهد. افزون بر این کارگاه آموزشی، به تنهایی می‌تواند ارتباطی کاملاً مستقیم با محیط بیرون از کارگاه داشته باشد.

پلان طبقه همکف (شکل ۱۰-۱) و عکس مدرسه جیدی‌جیدی بومیان در استرالیا (شکل ۱۱-۱) نمونه‌های دیگری هستند که نشان می‌دهند چگونه کارگاه‌های آموزشی می‌توانند با فضاهای همگانی دیگری درآمیزند و آشیانه‌های یادگیری خودگردان را به وجود آورند و نیز قادرند با فضای مشترک و فضای بیرونی خود ارتباط برقرار سازند.
ما برای نشان دادن مدل آشیانه‌ی یادگیری، از یک تصویر دیگر نیز بهره‌برداری کرده‌ایم و آن شکل ۱۲-۱ از مدرسه راهنمایی فناوری برتر در سندیه‌گو کالیفرنیاست، که نشان می‌دهد چگونه یک آشیانه‌ی یادگیری، می‌تواند با فضای مشترک این مجموعه شریک شود.

هدف از آشیانه‌ی یادگیری، همیشه ایجاد گروه‌بندی‌های کوچکی در مدرسه بوده است که در آن «همه» یکدیگر را بشناسند.

photo_2016-04-14_15-23-36

photo_2016-04-14_15-24-20photo_2016-04-14_15-24-44 photo_2016-04-14_15-24-54 photo_2016-04-14_15-25-02

 

(برگرفته از کتاب «زبان طراحی مدرسه»، Prakash Nair و Randall Fielding، ترجمه ثمانه ایروانی)

مطالب مشابه