گروه آموزشی تکاپو

پیشینه‌ی گروه تکاپو

تعدادی از فعالان تعلیم و تربیت و به ویژه معلمان جوان مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران، در طی فعالیت‌های آموزشی خود در طول چند سال و در رشته‌های گوناگون آموزشی نظیر ریاضیات، علوم تجربی، مهارت‌های زندگی و همچنین علوم انسانی، دست به طراحی و اجرای موارد متعدد و متنوع از کارسوق‌ها و کارگاه‌ها در زمینه‌های گوناگونی زدند و این جمع پراکنده در مدارس مختلف سمپاد شهر تهران و برخی مدارس سرآمد دیگر بنیان‌گذار تحولاتی در آموزش خلاقانه و پویا در زمینه‌های گوناگون نظیر آموزش علوم تجربی، آموزش ریاضیات، آموزش و تقویت مهارت‌های زندگی، آموزش ادبیات و تقویت مهارت‌های ادبی و هنری، تقویت مهارت‌های ورزشی، انگیزش علمی در محیط جذاب آموزشی و… شدند.

برخی از این طرح‌ها در بین مدارس مختلف به اشتراک گذاشته شد و به عنوان کارسوق‌هایی شناخته شده در مدارس مختلف به اجرا در آمد. در تکاپو تعدادی از طراحان و مجریان این کارسوق‌ها گرد آمدند تا مجموعه‌ای از این طرح‌های آزموده شده و همچنین طرح‌هایی نو را برای ارائه منسجم و نظام‌مند به همه مدارس پیشرو آماده کنند.

این گروه در مجموع با تجربه برگزاری و مشارکت در برگزاری بیش از ۱۵۰ کارسوق در مدارس مختلف، آماده‌ی برگزاری مجموعه‌ی کارسوق‌هایی است که در فایل پیوست معرفی شده‌اند.

اما پیش از معرفی کارسوق‌های تکاپو، خوب است کمی راجع به چیستی کارسوق صحبت کنیم.

کارسوق چیست؟

کارسوق برگردان واژه work-shop است که البته انطباق بیشتری با اصطلاح training work-shop دارد. این واژه در کاربرد مورد نظر ما به دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدتی (از چند ساعت تا حداکثر دو نیم‌روز) اطلاق می‌شود که معمولاً در یک زمینه‌ی خاص آموزشی و به صورتی جذاب برای دانش‌آمو‌زان طراحی شده است. کارسوقها معمولاً جزء فعالیت‌های فرابرنامه‌ی مدارس است و از این رو دست مدرسه در برگزاری آن بازتر بوده و با محدودیت‌های موجود در فضای کلاس درس روبرو نمی‌باشد. علاوه بر این، از آنجایی که کارسوقها در فضایی خارج از فضای رسمی کلاس درس برگزار می‌شوند ‌و دا‌نش‌آموزان در آنها از آزادی بیشتری برخوردارند، حضور در آنها برای دانش‌آموزان بسیار جذاب بوده و انگیزه یادگیری را در آنها بیشتر می‌کند. تجربه برگزاری کارسوق‌های متنوع توسط اعضای گروه تکاپو نشان میدهد که کارسوقها از جذاب ترین برنامه‌های‌ مدرسه برای دانش‌آموزان است و بسیاری از آنها حتی بعد از سالها، از حضور در کارسوقهای زمان دانش‌آموزی‌شان به عنوان خاطراتی فراموش نشدنی یاد می‌کنند.

دفترچه ی معرفی تکاپو

مطالب مشابه