مصطفی امیرحائری

مسئولیت در قاف

– عضو هیئت مدیره قاف

– مدیر بخش کارگاه‌های دانش‌افزایی قاف

– مسئول علمی و محتوایی رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

– عضو گروه آموزشی تکاپو

– مسئول گروه پویش پایه هفتم و معلم پویش پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳

– برنامه‌ریزی و اجرای بازی‌فعالیت‌های مسابقه مباحثه علمی

سوابق تحصیلی و علمی

 • دانش‌آموخته دوره راهنمایی و دبیرستان علامه حلی (۱) تهران (۱۳۸۶)
 • دانش‌آموخته دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران (۱۳۹۱)
 • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران (۱۳۹۲ تاکنون)

سوابق کاری

 • تدریس دورس ادبیات، نگارش و پویش در مدارس علامه حلی ۱، ۲، ۳، ۵ و مدارس مفید و سلام
 • تدریس المپیاد ادبیات در مدارس علامه حلی ۱، مفید و امام صادق(ع)
 • مسئول گروه ادبیات در مدرسه متوسطه اول علامه حلی (۳)
 • مشاوره در مدرسه متوسطه اول علامه حلی (۳)
 • برگزاری کارسوق های مشترک علوم انسانی در مدارس

فعالیت‌های فعلی خارج از قاف

 • مسئول واحد تحقیق و توسعه دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳
 • مسئول گروه و معلم ادبیات دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳
 • معلم ادبیات و شاهنامه‌خوانی دبیرستان دوره اول مفید قلهک
 • مسئول و معلم المپیاد ادبی دبیرستان دوره دوم مفید ونک

اطلاعات تماس

رایانامه: man.haeri@gmail.com

مطالب مشابه