چندی از دست‌اندرکاران گروه آموزشی تکاپو عازم استان خوزستان و شهر دزفول شدند تا در خدمت دانش‌آموزان خون‌گرم مدرسه  پسرانه متوسطه اول استعدادهای درخشان این شهر (دبیرستان دوره اول شیخ مرتضی انصاری) در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم باشند.

برنامه‌های این سفر در بازه زمانی ۲۹ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۴ و شامل سه کارسوق از مجموعه کارسوق‌های تکاپو می‌باشد. دو کارسوق از گروه علوم تجربی («قایق‌های موتوری» و «پرواز») و یک کارسوق از گروه ریاضیات («بازی‌های ریاضی»).