بخش‌ها

یادداشت‌ها

پنجشنبه‌ها با تربیت اسلامی

یکی دیگر از فواید کار، مسأله حفظ شخصیت و حیثیت و استقلال است که تعبیرهای مختلفی دارد، مثلا آبرو. انسان آنگاه که شخصیتش ضربه...

سه‌شنبه‌های مدرسه‌داری

در معماری مدرسه، ورودی اصلی، عنصری بسیار مهم به شمار می‌رود که در درجه اول باید دارای فضایی دوستانه، باصفا و دلپذیر و نه...

یکشنبه‌ها با تربیت کودک

آقا و خانم! به بچه فرصت اظهار نظر بدهید. بگذارید یک حرف پرت بزند. بگذارید یک استدلال غلط بکند. یک نتیجه غلط هم بگیرد....

شنبه‌های فوت و فن معلمی

سکوت زبان مخصوص به خودش را دارد. مکث کوتاه قبل از بیان مطلبی مهم روش مؤثری برای جلب توجه دیگران است. مکث ناگهانی در...